Reiniging

Het reinigen van een gevel kan op verschillende manieren plaatsvinden. De definitieve keuze is afhankelijk van de noodzaak om te reinigen. Hierbij moet in eerste instantie worden gekeken naar de doelstelling. Moet het alleen "technisch schoon" of moet het "technisch en optisch schoon".

Een belangrijke faktor is vaak ook de lokale regelgeving die per provincie / gemeente en/of stadsdeel kan verschillen.  Hier is helaas weinig eenduidigheid in.

Wij beheersen de meest toegepaste reinigingstechnieken op het gebied van  reiniging , renovatie en restauratie. Voor elk object zullen wij een een keuze maken voor de toe te passen reinigingsmethode.  In het navigatie-submenu (witte balk) vindt U nadere informatie van de door ons gebruikte reinigingsmethoden.

Voorbeelden

Voor meer informatie over reinigen, kunt u contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.