Voegwerk restauratie

Voor advies en uitvoering van voegwerk restauratie bent u bij Reno-Dijk v.o.f. aan het juiste adres!   Onze doelstellingen daarbij zijn om Uw woonkwaliteit te waarborgen en de onderhoudskosten voor de langere termijn drastisch omlaag te brengen.

Onder restauratie verstaan wij het herstellen en/of het vernieuwen van het voeg- en/of metselwerk bij panden van 50 jaar of ouder.  Vaak gaat het dan ook nog om Gemeentelijke monumenten , Rijksmonumenten en/of beschermde stads- of dorpsgezichten.

Een goed uitgevoerde restauratie heeft , wat ons betreft ,  als primair doel het object duurzaam te consolideren waarbij de authentieke kenmerken worden gerespecteerd. 
Gebruik maken van bouwmaterialen en afwerkingen die dicht tegen de oorspronkelijke liggen zijn hierbij vaak noodzakelijk.  Natuurlijk is ook de kennis over de oorspronkelijke en huidige methoden en materialen onontkoombaar. 

Elk restauratie projekt wordt daarom door ons vooraf bezocht zodat wij objektief ons advies kunnen uitbrengen en onderbouwen.

Tevens zijn wij dealer van de Harlinger Kalkmortels die gebaseerd zijn op de oude recepturen van Schelpkalk Harlingen BV. Deze mortels zijn speciaal samengesteld om toegepast te worden in historische gebouwen opgemetseld met kalkspecie en/of bastaardsmortels.

Harlingerkalk HK-folderHarlingerkalk HKC-folder

Voor meer informatie over voegwerk restauratie, kunt u contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.